NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. JANA PAWŁA II PRZY ZOL DLA DZIECI W JASZKOTLU

Witamy!

NSOSW im. Jana Pawła II przy ZOL dla Dzieci

Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II przy ZOL dla Dzieci powstał w październiku 1992 roku. Wówczas w placówce było 60 uczniów, z których ponad 40 uczęszczało do klas I-VIII. Poza zajęciami wynikającymi z realizacji obowiązku szkolnego, dzieci objęte były rehabilitacją, hipoterapią i hydroterapią. Uczniowie odnosili sukcesy uczestnicząc w wielu międzyszkolnych konkursach recytatorskich, muzycznych oraz plastycznych. Troskliwa opieka nauczycieli, opiekunek i sióstr stwarzała domowa atmosferę wzajemnego zrozumienia i życzliwości.

Uczniowie kończąc VIII klasę, po konsultacji w poradniach zawodowych, wybierali najlepsze dla siebie szkoły zawodowe lub technika. Nasze dwie absolwentki z tamtego okresu obecnie studiują na wyższych uczelniach Dolnego Śląska. Działają też czynnie w związkach lub towarzystwach dla osób niepełnosprawnych.
Przez 13 lat dzieci wzrastały w poczuciu poszanowania dla ludzi i siebie. Uczyły się wzajemnej pomocy jak również wrażliwości na świat. W miarę ich możliwości przygotowywane były do samodzielnego życia.

Kontakt

NSOSW im. Jana Pawła II przy ZOL dla Dzieci
Jaszkotle 21
55-080 Kąty Wrocławskie

Telefon: (071) 39 06 974
Komórka: 0601 088 118
E-mail: dyrekcja@nsosw.pl

Organ prowadzący:
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu
ul. Kard. B. Kominka 3/5

Dary

PKO BP SA IV O/Wrocław
42 1020 5242 0000 2702 0112 4759
(Darczyńców prosimy o dopisek: darowizna)